Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
Toezegging T02591 - Kwaliteitsstandaard

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 6 juli 2018 over de stand van zaken implementatie Actief Donorregistratiesysteem (ADR) (33506, W)

De commissie besluit de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport d.d. 6 juli 2018 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02591 als voldaan te beschouwen.

-
Toezeggingen actief donorregistratiesysteem: T02595, T02597, T02589, T02590

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 20 september 2018 inzake het communicatieplan nieuwe Donorwet (33506, X en bijlagen)

De commissie besluit:
- toezegging T02595 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de beantwoording van door de Tweede Kamer gestelde vragen;
- toezegging T02597 als openstaand te blijven beschouwen;
- toezegging T02589 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de evaluatie; en,
- toezegging T02590 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer