Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874)

-
Mededelingen en informatie

De commissie wenst het op de termijnbrief opgenomen wetsvoorstel 34874 (Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd) op 9 oktober 2018 voor procedure te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer