Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 oktober 2018
1.
Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur (34775 VII, F) wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), PvdA (Sini) en GroenLinks (Lintmeijer).

2.
Toezeggingen T01421, T01422, T01424, T01425 en T01970

Toezegging Schrappen artikel 5, tweede lid, sub d van de Algemene wet gelijke behandeling (33.344); Toezegging Inbedding gelijkebehandelingsfunctie (32.467); Toezegging Oordeels- en de procesbevoegdheid (32.467); Toezegging Balans van grondrechten (32.467); Toezegging Gebruik inlichtingenrecht (32.467)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2018 inzake evaluaties Wet College voor de Rechten van de Mens (32467, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T01421, T01422, T01424 en T01425 als voldaan, en toezegging T01970 als deels voldaan.

3.
Toezeggingen T02425 en T02426

Toezegging Problematiek Zeeland en verdeelmodel (34.568); Toezegging Motorrijtuigenbelasting (34.568)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 september 2018 inzake deze toezeggingen (34568, D) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02425 en T02426 staan nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman