Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Gebruik inlichtingenrecht (32.467) (T01425)

- Toezeggingen T01421, T01422, T01424, T01425 en T01970

Toezegging Schrappen artikel 5, tweede lid, sub d van de Algemene wet gelijke behandeling (33.344); Toezegging Inbedding gelijkebehandelingsfunctie (32.467); Toezegging Oordeels- en de procesbevoegdheid (32.467); Toezegging Balans van grondrechten (32.467); Toezegging Gebruik inlichtingenrecht (32.467)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2018 inzake evaluaties Wet College voor de Rechten van de Mens (32467, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T01421, T01422, T01424 en T01425 als voldaan, en toezegging T01970 als deels voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman