Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)

- 34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De leden van de fractie van D66 (Prast) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het wetsvoorstel. De conceptbrief zal worden geagendeerd voor de vergadering van 16 oktober 2018, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren