Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (34.775 VII)

-
T02255 - Het bespreekbaar maken van het participatieproces in het overleg met medeoverheden

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 5 september 2018 in reactie op de brief van 10 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34775 VII / 34775 IV, G)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en te betrekken bij de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet (34986).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer