Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 oktober 2018
1.
34878

Wet register onderwijsdeelnemers

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 6 november 2018 te houden.

2.
34331

Aanpassingswet studiefinanciering BES

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

3.
34968

Novelle Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

4.
Toezeggingen T02066 en T02337

Toezegging Sturing extra investeringen (34.035); Toezegging Spanning tussen horizontale en verticale verantwoording (34.251)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2018 inzake Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (34035, AD) aan te houden tot 16 oktober 2018. Leden kunnen op die datum ook eventueel inbreng leveren voor schriftelijk overleg met de minister.

5.
34246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media van 3 oktober 2018 inzake beantwoording vragen voorhang Besluit bekostiging gvo en hvo op openbare scholen (34246, E) aan te houden tot 16 oktober 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman