Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 oktober 2018




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)

-
34878

Wet register onderwijsdeelnemers

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 6 november 2018 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman