Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 oktober 2018
1.
34967

Wet invoering extra geboorteverlof

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 6 november 2018.

2.
34977

Verzamelwet SZW 2019

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
T02240

Toezegging Btw-behandeling (34.117 / 34.320)

De commissie besluit de status van toezegging T02240 te handhaven. De toezegging blijft geregistreerd staan als deels voldaan in afwachting van de concrete plannen voor de herziening van het pensioenstelsel.

4.
Rondvraag

Het lid Kok (PVV) informeert of de regering nadere informatie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd inzake de recente berichtgeving over het UWV. De staf zal dit nagaan en eventuele brieven aan de Tweede Kamer ter kennisname aan de commissie beschikbaar stellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren