Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874)

-
34874

Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 16 oktober 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer