Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 16 oktober 2018
1.
34.506

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie besluit om het wetsvoorstel aan te houden totdat de evaluatie van het Nederlands Nationaal Contact Punt (NCP) van de OESO en de evaluatie van de IMVO-convenanten door de directie Internationale Onderzoek en Beleidsevaluatie, die dit jaar worden uitgevoerd, afgerond zijn. De commissie spreekt daarbij nadrukkelijk uit het wetsvoorstel in elk geval nog tijdens deze zittingsperiode van de Kamer te willen afhandelen.

De commissie zal per brief bij de regering te informeren naar de stand van zaken ten aanzien van deze evaluaties.

2.
Terugblik Mondeling Overleg

De commissie kijkt terug op een inhoudelijk goed Mondeling Overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Kaag, op 9 oktober jl. De commissie wenst op dit moment geen nader overleg te voeren over de beleidsnota.

3.
21.501-04, A

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken van 14 september 2018; Ontwikkelingsraad

De commissie besluit de brief van de regering voor kennisgeving aan te nemen.

4.
21.501-02, Q

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2018; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brief van de regering voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Terugkoppeling GBVB/GVDB-conferentie in Wenen

De leden Schaper (D66) en Vlietstra (PvdA, voorzitter commissie BDO) geven een korte mondeling terugkoppeling.

6.
Terugkoppeling Werkbezoek NAVO Parlementaire Assemblee aan Tsjechiƫ en Hongarije

Het lid Van Kappen (VVD) geeft een korte mondelinge terugkoppeling.

7.
Mededelingen en informatie

De leden Lokin-Sassen (CDA) en Kuiper (ChristenUnie) zullen tijdens het herfstreces deelnemen aan de politiek-maatschappelijke delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Deze leden zullen in de eerstvolgende vergadering een mondelinge terugkoppeling verzorgen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk