Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 16 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
34.506

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie besluit om het wetsvoorstel aan te houden totdat de evaluatie van het Nederlands Nationaal Contact Punt (NCP) van de OESO en de evaluatie van de IMVO-convenanten door de directie Internationale Onderzoek en Beleidsevaluatie, die dit jaar worden uitgevoerd, afgerond zijn. De commissie spreekt daarbij nadrukkelijk uit het wetsvoorstel in elk geval nog tijdens deze zittingsperiode van de Kamer te willen afhandelen.

De commissie zal per brief bij de regering te informeren naar de stand van zaken ten aanzien van deze evaluaties.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk