Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)

- 34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De leden van de fracties van VVD, CDA, SP, PvdA en GroenLinks wensen zich aan te sluiten bij de vragen van de leden van de fractie van D66 over de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. De conceptbrief aan de minister van Financiën wordt zonder verdere wijzigingen door de commissie vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren