Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 oktober 2018
1.
33996

Organiseren van kansspelen op afstand

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld, mede namens de ChristenUnie), D66 (Andriessen), SP (Gerkens) en PvdA (Postema).

2.
34471

Modernisering speelcasinoregime

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld, mede namens de ChristenUnie), D66 (Andriessen), SP (Gerkens) en PvdA (Postema).

3.
34126

Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Bijsterveld) en PvdA (Fiers).

4.
34372, K

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk; Computercriminaliteit III

De commissie besluit op 6 november 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5.
T02558

Toezegging Onderzoek weigerende observandi (32.398)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en op 6 november 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 8 oktober 2018.

6.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Vlietstra (PvdA) zal aan de minister voor Rechtsbescherming gevraagd worden wanneer de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord kan verwachten bij het wetsvoorstel Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court) (34761).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren