Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
T02558

Toezegging Onderzoek weigerende observandi (32.398)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en op 6 november 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 8 oktober 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren