Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court) (34.761)

-
Rondvraag

Op verzoek van het lid Vlietstra (PvdA) zal aan de minister voor Rechtsbescherming gevraagd worden wanneer de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord kan verwachten bij het wetsvoorstel Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court) (34761).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren