Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 oktober 2018
1.
34874

Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de SP-fractie (Don), waarbij de fracties van PvdA en GroenLinks zich aansluiten.

2.
Evaluatie Jeugdwet

Evaluatie Jeugdwet (34880, A) en beleidsreactie (34880, B)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren), SP (Wezel), PvdA (Nooren), GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Kuiper).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer