Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874)

-
34874

Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de SP-fractie (Don), waarbij de fracties van PvdA en GroenLinks zich aansluiten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer