Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 oktober 2018
1.
34940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler), PvdA (Fiers), GroenLinks (Lintmeijer) en ChristenUnie (Bikker).

2.
34960 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 20 november 2018. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 4 december 2018 acht de commissie het wetsvoorstel gereed om als hamerstuk te worden afgedaan.

3.
Rondvraag

Het lid Fiers (PvdA) vraagt naar de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453). De staf laat weten dat het door de Tweede Kamer beoogde debat (voorheen: dertigledendebat) over de voortgang rondom dit wetsvoorstel nog niet heeft plaatsgevonden. De staf houdt de agenda van de Tweede Kamer in de gaten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman