Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
Rondvraag

Het lid Fiers (PvdA) vraagt naar de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453). De staf laat weten dat het door de Tweede Kamer beoogde debat (voorheen: dertigledendebat) over de voortgang rondom dit wetsvoorstel nog niet heeft plaatsgevonden. De staf houdt de agenda van de Tweede Kamer in de gaten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman