Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34.940)

-
34940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler), PvdA (Fiers), GroenLinks (Lintmeijer) en ChristenUnie (Bikker).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman