Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 oktober 2018
1.
34556

Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 27 november 2018, gelijktijdig met het voorbereidend onderzoek naar het pakket Belastingplan 2019. Tevens stelt de commissie voor de plenaire behandeling van het voorstel te betrekken bij de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2019, voorzien op 10/11 december 2018. Voorts stelt de commissie voor de leden van de commissie OCW bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel te betrekken.

2.
34910

Wet toezicht trustkantoren 2018

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
33.610 / 33.847, R

De commissie neemt de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 oktober jl., waarin hij bevestigt de Kamer jaarlijks te zullen blijven rapporteren over de ontwikkeling van de pensioenpremies, voor kennisgeving aan. De commissie besluit om toezegging T01964 als deels voldaan te registreren. In afwachting van de volgende rapportage voor het jaar 2019, zal de deadline worden verplaatst naar 1 januari 2020.

4.
21.501-07, U

geannoteerde agenda van de Eurogroep en EcofinRaad van 5 en 6 november 2018 (onder meer dossiers E170014, E150033, E180002, E180003, E180006 en E180029)

De commissie neemt de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en EcofinRaad van 5 en 6 november 2018 voor kennisgeving aan.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt de brief van de minister van Financiën van 23 oktober 2018 (EK 34808, J) in het kader van enkele toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. De commissie besluit de door de minister voor januari 2019 aangekondigde brief af te wachten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren