Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33.847)

-
33.610 / 33.847, R

De commissie neemt de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 oktober jl., waarin hij bevestigt de Kamer jaarlijks te zullen blijven rapporteren over de ontwikkeling van de pensioenpremies, voor kennisgeving aan. De commissie besluit om toezegging T01964 als deels voldaan te registreren. In afwachting van de volgende rapportage voor het jaar 2019, zal de deadline worden verplaatst naar 1 januari 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren