Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820)

- 34556

Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 27 november 2018, gelijktijdig met het voorbereidend onderzoek naar het pakket Belastingplan 2019. Tevens stelt de commissie voor de plenaire behandeling van het voorstel te betrekken bij de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2019, voorzien op 10/11 december 2018. Voorts stelt de commissie voor de leden van de commissie OCW bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel te betrekken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren