Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 oktober 2018
1. 34456

Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Van Bijsterveld).

2. 34761

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 4 december 2018.

3. Europese voorstellen Meerjarig Financieel Kader (MFK)

De commissie besluit het Europese voorstel COM(2018)384, onderdeel van het Meerjarig Financieel Kader, in behandeling te nemen en in schriftelijk overleg te treden met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren