Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (34.934)

-
34934

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 13 november 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren