Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (35.000 XVII)

-
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De fracties van PVV en GroenLinks geven aan naar verwachting een debat te willen voeren over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35.000 XVII). De fractie van D66 houdt een debat over de begroting Buitenlandse Zaken (35.000 V) in overweging.

De begrotingen zullen op 11 december 2018 formeel worden geagendeerd in de commissie nadat de stemming hierover in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden op 4 december 2018. Plenaire behandeling zal dan plaatsvinden op 18 december.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk