Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2019 (35.000 IIB)

-
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De voorlopige inschatting van de meerderheid van de commissie is dat een begrotingsdebat over een van de begrotingen op het terrein van de commissie wenselijk noch noodzakelijk is.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman