Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Vierde spoorwegpakket (34.914)

-
Rondvraag

Op verzoek van het lid Schaap (VVD) wordt het voorbereidend onderzoek bij het wetsvoorstel Implementatie Vierde spoorwegpakket (34914), dat voorzien is voor 13 november 2018, verplaatst naar 20 november 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer