Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket (34.734)

-
Derde mobiliteitspakket

Brief van de staatssecretaris van I&W, mede namens de minister van I&W, van 25 oktober 2018 in reactie op de brief van 25 september 2018 (verslag schriftelijk overleg 34734, C)

De commissies besluiten de brief van 25 oktober 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer