Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 november 2018
1.
34763

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 4 december 2018.

2.
34372, K

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk; Computercriminaliteit III

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Vink), SP (Gerkens) en GroenLinks (Strik). De fractie van de VVD sluit zich aan bij de vragen van de SP-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
T02558

Toezegging Onderzoek weigerende observandi (32.398)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 november 2018. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt reeds geleverd door de fracties van PVV (Dercksen) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

4.
T02287

Toezegging Kamer informeren over uitkomst gesprekken met Raad voor de rechtspraak over signalen t.a.v. bureaucratisering en kloof met de werkvloer (34.300 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 november 2018.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit aan de minister van J&V te vragen wanneer de Eerste Kamer de antwoorden kan verwachten bij het initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert - Wet ter Bescherming Koopvaardij (34558), nu ontvangst van de memorie van antwoord van de initiatiefnemers aanstaande lijkt te zijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren