Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
T02558

Toezegging Onderzoek weigerende observandi (32.398)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 november 2018. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt reeds geleverd door de fracties van PVV (Dercksen) en 50PLUS (Baay-Timmerman).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren