Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33.451)

- T02287

Toezegging Kamer informeren over uitkomst gesprekken met Raad voor de rechtspraak over signalen t.a.v. bureaucratisering en kloof met de werkvloer (34.300 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 november 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren