Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Computercriminaliteit III (34.372)

-
34372, K

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk; Computercriminaliteit III

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Vink), SP (Gerkens) en GroenLinks (Strik). De fractie van de VVD sluit zich aan bij de vragen van de SP-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren