Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 6 november 2018
1.
34775 IV / CXIX, S

Nabespreking mondeling overleg met de staatssecretarissen van BZK en SZW over het ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering in vervolg op het mondeling overleg d.d. 16 oktober 2018 met de staatssecretarissen van SZW en BZK. Voor de volgende vergadering zal een conceptbrief worden geagendeerd.

2.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019

De commissie komt tot de voorlopige inschatting dat een debat over de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) niet nodig zal zijn.

3.
33.845

Voorbespreking gezamenlijk overleg commissies voor Koninkrijksrelaties Eerste en Tweede Kamer inzake IPKO januari 2019

De agenda voor het gezamenlijk overleg van heden, 6 november 2018, tussen de commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer inzake het IPKO van januari 2019 te Sint Maarten geeft de commissie geen aanleiding tot nadere aandachtspunten voor het overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman