Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)

-
34878

Wet register onderwijsdeelnemers

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn) en GroenLinks (Ganzevoort).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman