Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

-
34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie zal de initiatiefneemster van het voorstel Wet verdringingstoets schriftelijk informeren dat zij zich onthoudt van een oordeel over een aangeboden onderzoeksopzet. De initiatiefneemster kan een eigen afweging maken op welke wijze zij de kwantitatieve onderbouwing gestalte wil geven. De commissie ziet uit naar het vervolg van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren