Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 6 november 2018
1.
33980

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 18 december 2018 plenair te behandelen.

2.
33168

Brief van de minister van VWS van 2 november 2018 over het onderzoek naar winstuitkering in de zorg (verslag nader schriftelijk overleg 33168, K)

De commissie is van mening met de brief voldoende geïnformeerd te zijn. De fractie van GroenLinks geeft te kennen mogelijk nog met een reactie te komen.

3.
34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie neemt de brief van de initiatiefnemers van 19 oktober 2018 (34995, A) inzake het voornemen om de novelle (34995) ter advisering voor te leggen aan DNB en NZa, voor kennisgeving aan.

4.
Toezegging T02562 - Euthanasie

Brief van de minister van VWS van 31 oktober 2018 in reactie op brief van 28 september 2018 (verslag schriftelijk overleg 31996, G)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 13 november 2018.

5.
Inventarisatie begrotingsdebat

De commissie geeft te kennen vooralsnog geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat.

6.
Rondvraag

Het lid Nooren (PvdA) informeert naar de stand van zaken van de toezeggingen die n.a.v. de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 20 september jl. inzake het communicatieplan nieuwe Donorwet (33506, X) zijn besproken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer