Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

- 33168

Brief van de minister van VWS van 2 november 2018 over het onderzoek naar winstuitkering in de zorg (verslag nader schriftelijk overleg 33168, K)

De commissie is van mening met de brief voldoende geïnformeerd te zijn. De fractie van GroenLinks geeft te kennen mogelijk nog met een reactie te komen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer