Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522)

- 34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie neemt de brief van de initiatiefnemers van 19 oktober 2018 (34995, A) inzake het voornemen om de novelle (34995) ter advisering voor te leggen aan DNB en NZa, voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer