Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
T02508

Toezegging Rapporteren over arbeidsproductiviteit (34.775/34.700)

De commissie besluit nadere vragen naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in Nederland (34 775, AP) te betrekken bij de aankomende Algemene financiële beschouwingen. Toezegging T02508 blijft in afwachting hiervan gehandhaafd als openstaand.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren