Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (34.934)

-
34934

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Prast) en 50PLUS (Nagel). Daarnaast stelt de commissie de Kamer voor om de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen. Een conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie, waarna het voorlichtingsverzoek plenair kan worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren