Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
33168

Brief van de minister van VWS van 2 november 2018 over het onderzoek naar winstuitkering in de zorg (verslag nader schriftelijk overleg 33168, K)

De leden van de fracties van SP (Reuten) en GroenLinks (Ganzevoort) leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer