Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Duur scheefwonen (34.373) (T02280)

-
Toezegging T02280

Toezegging Duur scheefwonen (34.373)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 november 2018 inzake Staat van de Woningmarkt 2018 (32847, N) besluit de commissie op 18 december 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister. Toezegging T02280 blijft op 'deels voldaan' staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman