Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

-
Voorgenomen oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

Brief van de minister van EZK van 13 november 2018 in reactie op brief van 10 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 35008, C)

De commissie bespreekt de brief van de minister van EZK, in reactie op vragen over de voorgenomen oprichting van de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (35008, C), en besluit deze voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer