Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 november 2018
1.
Pakket Belastingplan 2019 en Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek naar het Pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030) te houden op 27 november 2018. Bijgevolg bevestigt de commissie het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 zoals overeengekomen op 17 april 2018. Onder voorbehoud dat de schriftelijke voorbereiding tijdig zal zijn afgerond wordt de plenaire behandeling voorzien op 10/11 december 2018.

De leden van de fractie van de VVD (Van de Ven) zullen hun schriftelijke inbreng voor het voorlopig verslag alvast via de griffie met de leden van de commissie delen, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

2.
34813

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 27 november 2018.

3.
31 066, B

brief van de staatssecretaris van Financiën ter aanbieding van het Jaarplan 2019 Belastingdienst

De commissie zal het Jaarplan 2019 Belastingdienst betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën over de Belastingdienst, dat is voorzien voor 29 januari 2019.

4.
21 501-07, V

brief van de minister van Financiën inzake het verslag van de Eurogroep en EcofinRaad van 5 en 6 november 2018 (o.a. dossiers E150033, E170014, E180006)

De commissie neemt kennis van het verslag van de Eurogroep en EcofinRaad van 5 en 6 november 2018.

5.
21 501-07, W

brief van de minister van Financiën, d.d. 14 november 2018, ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de Eurogroep van 19 november 2018

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep van 19 november 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren