Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
T02558

Toezegging Onderzoek weigerende observandi (32.398)

Inbreng voor schriftelijk overleg is reeds geleverd door de fracties van VVD (Knip), PVV (Dercksen) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De SP-fractie sluit zich aan bij de vragen van de 50PLUS-fractie. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren