Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053))

-
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 27 november 2018 wegens het ontbreken van een passage in de nadere memorie van antwoord.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren