Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

- T02532 en T02534

Tweede kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

Mogelijke inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op 27 november 2018.

De commissie besluit voorts toezeggingen T02532 en 2534 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 maart 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman