Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458)

-
Verkenning Leraren

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 november 2018 inzake aanbieding advies Verkenning Leraren (34458, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de beleidsreactie af te wachten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman